Strona Główna > Przydomowe-oczyszczalnie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z lubuskiego – ekologia dla każdego

Proponujemy ekologiczne oczyszczalnie ścieków BIOFICIENT oraz BIODISC renomowanej firmy KINGSPAN. Jest to wiodąca firma na europejskim rynku technologii oczyszczania ścieków. W ofercie przygotowaliśmy przydomowe oraz komercyjne oczyszczalnie ścieków obsługujące do 300 RLM. Gwarantujemy ceny producenta biologicznych oczyszczalni oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi materiałami i do kontaktu z naszą firmą.

Przydomowa oczyszczalnia to doskonały wybór w przypadku, gdy Twój dom lub budynek użytkowy nie jest podłączony do sieci kanalizacyjnej. Dzięki nowoczesnych technologiom i zastosowaniu specjalnie dobranych materiałów każda ekologiczna oczyszczalnia zapewnia dużą wydajność w usuwaniu nieczystości oraz jest w pełni bezpieczna dla środowiska naturalnego. Podobnie jak w przypadku szamb plastikowych nieczystości nie wydostają się poza zbiornik, dzięki czemu nie powodują żadnego zagrożenia dla otoczenia.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków służy jednak nie tylko przechowywaniu nieczystości, ale także ich neutralizowaniu, co jest możliwe dzięki odpowiednio zaprojektowanym urządzeniom wspierającym ten proces. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat działania przydomowych oczyszczalni. Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów, skontaktuj się z nami.

 

FOLDER BioFicient Kingspan2018
FOLDER BioTec 2020
FOLDER BioDisc przydomowe oczyszczalnie sciekow PREMIUM 2018
FOLDER BioDisc lokalne oczyszczalnie new
FOLDER BioFicient komercyjne oczyszczalnie
Prezentaca BioFicient 2019
Prezentacja BioDisc 2019
Prezentacja BioDisc 2019
Prezentacja BioDisc 2019
Prezentaca BioFicient 2019

 

Bio oczyszczalnia ścieków – nowa generacja

Oprócz szamb ekologicznych nasza firma proponuje Państwu również bio oczyszczalnie ścieków nowej generacji. Nowe oznacza w tym przypadku, że taką oczyszczalnię biologiczną można zainstalować nawet w miejscu, gdzie nie mamy dostępu do systemu kanalizacyjnego. To również są oczyszczalnie przydomowe, które znakomicie sprawdzają się w obsłudze budynków mieszkalnych, letniskowych, obsługują budynki użyteczności publicznej lub ich niewielkie zespoły. Bio oczyszczalnie są wyjątkowo łatwe w obsłudze, ich działanie jest zgodne z działaniem pożądanym. Wynikiem ich pracy jest biodegradacja nieczystości. Nasze nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków odbierają i oczyszczają ścieki bytowo-gospodarcze w ilości nieprzekraczającej 7.5 metrów sześciennych w ciągu doby. Ten parametr zazwyczaj wystarcza gospodarstwu, nawet dużemu. Praca przydomowej oczyszczalni biologicznej jest wydajna i cicha. Nowa generacja tych stacji wnosi wiele dobrego do utylizacji nieczystości.

Jak działają przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Ścieki bytowe doprowadzane są do zbiornika gnilnego (1), gdzie następuje sedymentacja (opadanie) zawiesin, flotacja tłuszczów i piany fermentacyjnej oraz fermentacja substancji organicznych zawartych w osadzie. Częściowo oczyszczone ścieki przepływają przez filtr doczyszczający do studzienki rozgałęźnej (2). Stąd rozdzielane są do nitek drenażowych (3). Poprzez otwory w drenach trafiają do złoża rozsączającego (4), gdzie zachodzi końcowy etap oczyszczania biologicznego z udziałem bakterii tlenowych. Napływ tlenu atmosferycznego do systemu następuje przez kominki napowietrzające (5). Ruch powietrza wywołuje ciąg w pionie kanalizacyjnym i odpowietrzeniu wyprowadzonym ponad dach, a ogrzewanych ciepłem z budynku.

oczyszczalnie przydomowe lubuskie
oczyszczalnie przydomowa zachodniopomorskie

Oczyszczalnia ekologiczna: elementy systemu

Osadniki gnilne to monolityczne, jednokomorowe zbiorniki o pojemności 2,1 lub 3,55 metrów sześciennych i większe o grubości ścianki 8 mm, wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego. W górnej części zbiornika jest otwór wlotowy (06) o średnicy 160 lub 110 (07) mm otwór wylotowy o średnicy 110 mm. Właz (02) z pokrywą (03) ma średnicę 450 mm; służy do usuwania nagromadzonych osadów i kożucha. Ewentualna dodatkowa nadbudowa pozwala osadzić zbiornik niżej. Filtr (04) na wylocie posiada 37-litrowe wiadro (05) wypełnione keramzytem. Separuje on większe zanieczyszczenia i spowalnia wypływ, aby nie podrywać osadów z dna zbiornika. Dzięki zastosowaniu polietylenu zbiornik jest trwały, szczelny i lekki, co jest ważne na etapie montażu.

Studzienka rozgałęźna jest jednoczęściowym zbiornikiem z polietylenu zamykanym szczelną pokrywą. Otwór wlotowy i otwory wylotowe mają średnice 110 mm. Napływające ścieki są równomiernie rozdzielane do wszystkich nitek drenażowych. Drenaż rozsączający tworzą nacięte rury o średnicy 110 mm. Sumaryczna długość drenów zależy od ilości ścieków i przepuszczalności gruntu. Rury drenażowe układa się w obsypce ze żwiru o granulacji 40 mm.

Uwarunkowania prawne przy budowie oczyszczalni

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 metrów sześciennych na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę. Zamierzoną budowę należy zgłosić we właściwym organie (np. w Starostwie Powiatowym). W zgłoszeniu należy zamieścić:

 • lokalizację oczyszczalni ścieków naniesioną na plan zagospodarowania działki,
 • rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót,
 • planowy termin rozpoczęcia robót,
 • podstawę prawną dysponowania nieruchomością.

Budowę można rozpocząć po upływie 21 dni, o ile urząd nie wniesie sprzeciwu.

Opłacalność inwestycji

Koszt zakupu i montażu systemu zminiaturyzowanej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej jest porównywalny z założeniem instalacji ze zbiornikiem bezodpływowym (szambo). Zyskiem jest minimalny koszt eksploatacji, bowiem osad trzeba wybierać stosunkowo rzadko: co 1,5 – 2 lata. Proces oczyszczania jest bezobsługowy, a awarii nie ma co ulec.

Czynności eksploatacyjne oczyszczalni

1. Raz na pół roku należy wyciągnąć z osadnika gnilnego filtr (kosz wypełniony keramzytem) i zawartość wysypaną z kosza dokładnie przepłukać wodą.
2. Raz na 1,5 – 2 lata (w zależności od ilości osadu) zbiornik należy opróżnić z osadu.
3. Przed rozpoczęciem używania należy podać dawkę inicjującą biopreparatu dostarczonego w komplecie z nową oczyszczalnią. Zaleca się systematyczne wspomaganie procesów biologicznych preparatem wpuszczanym przez WC w odstępie dwutygodniowym.

Biooczyszczalnie ścieków: warunki stosowania

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym mogą być budowane na terenach, gdzie spełnione są następujące warunki:

 • poziom wód gruntowych powinien znajdować się na głębokości poniżej 1,5 metra od dna rury drenażowej
 • grunt rodzimy, na którym będzie budowana oczyszczalnia z drenażem rozsączającym powinien być dobrze, lub średnio przepuszczalny.

Planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, należy zachować minimalne odległości osadnika i rur drenażowych od innych obiektów:

 • 5 m od pokrywy osadnika do ścian budynków mających okna i drzwi, przeznaczonych na pobyt ludzi; w innych przypadkach wykop nie może osłabiać podłoża fundamentów budynku;
 • 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego (do pokrywy osadnika gnilnego) na terenach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej;
 • 70 m od najbliższej studni stanowiącej ujecie wody pitnej (po filtrze piaskowym – 30 m);
 • 3 m od drzew (korzenie mogą wrastać przez otwory w rurach i je zatykać);
 • 1,5 m od rurociągów gazowych i wodnych;
 • 0,8 od kabli elektroenergetycznych;
 • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Produkujemy również oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym, przeznaczone do obsługi od 2 do 20 osób.

oczyszczalnia przydomowa lubuskie

Wielkość stosowanego osadnika gnilnego i długość drenażu dobieramy indywidualnie do potrzeb inwestora.

 

 

Ścieki odprowadzone z naszych oczyszczalni spełniają wszelkie normy środowiskowe.