Działanie oczyszczalni przydomowych w świetle przepisów

przepisy działania oczyszczalniW przypadku niektórych gospodarstw budowa własnej przydomowej oczyszczalni ścieków to konieczność. Całe przedsięwzięcie wymaga odpowiedniego przygotowania, jednak przy odrobinie dobrej organizacji wszelkie kwestie formalne można załatwić dość szybko i bez niepotrzebnych komplikacji. W tym artykule podpowiadamy, w jaki sposób przepisy prawne determinują działanie przydomowej oczyszczalni.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków — czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Budowę oczyszczalni ścieków warto zaplanować odpowiednio wcześniej, aby móc oszacować średnią dzienną ilość ścieków. Przepustowość oczyszczalni wpływa na to, czy będzie nam potrzebne pozwolenie na budowę, czy też nie.

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane w przypadku przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 metrów sześciennych na dobę. Planowaną budowę należy jedynie zgłosić do właściwego organu (np. Starostwo Powiatowe). W zgłoszeniu zamieszczamy:

  • lokalizację oczyszczalni ścieków naniesioną na plan zagospodarowania działki,
  • rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót,
  • planowany termin rozpoczęcia robót,
  • podstawę prawną dysponowania nieruchomością.

Po złożeniu wniosku należy odczekać 21. Jeśli po tym czasie urząd nie wniesie sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda), można rozpocząć budowę.

Jeżeli jednak ilość odprowadzanych ścieków do wód lub ziemi będzie przekraczać wyznaczony limit, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego przewidzianego w ustawie Prawo wodne.

Warto przy tym wspomnieć, że jeśli własna oczyszczalnia ścieków została uwzględniona na etapie projektowania budynku, a jej lokalizacja jest uwzględniona na zatwierdzonym planie zagospodarowania działki, nie trzeba już załatwiać dodatkowych formalności.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a studnia na działce

Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków musi uwzględniać obecność studni na działce. Przepisy (w tym przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) określa minimalną odległość korpusu zbiornika przydomowej oczyszczalni od studni wody pitnej, która powinna wynosić 15 m. Z kolei system rozsączający ścieki oczyszczone biologicznie do gruntu musi znajdować się przynajmniej 30 m od studni.

Warto przy tym zauważyć, że odległości te dotyczą każdego ujęcia wody pitnej w okolicy (np. u sąsiadów), nie tylko na twojej działce.

 

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków na działce

Istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest jej lokalizacja na działce oraz odległość od budynku. W przypadku budynków w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej czy rekreacyjnej i przy zbiorniku o pojemności do 10 m sześciennych, oczyszczalnia powinna znajdować się w odległości przynajmniej 5 m. Inne typy budynków wymagają odległości minimalnej przynajmniej 15 metrów. Jeśli jednak zbiornik jest większy niż 10 metrów sześciennych, powinien być zlokalizowany co najmniej 30 metrów od drzwi i okien budynku.

Odległość oczyszczalni od sąsiedniej działki, drogi czy chodnika waha się od 2 do 10 metrów w zależności od pojemności oczyszczalni. Warto też zwrócić uwagę na takie elementy jak m.in. przyłącza gazowe, kable telekomunikacyjne, przyłącza wodociągowe i elektryczne.

Trzeba też pamiętać, że zgodnie z przepisami te elementy oczyszczalni, które odpowiadają za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi, powinny być oddalone minimum 1000 metrów od kąpielisk czy plaż publicznych.