Przydomowa oczyszczalnia ścieków – działanie i zalety

przydomowa oczyszczalnia ściekówPrzydomowa oczyszczalnia ścieków jest doskonałą alternatywą dla szamba i cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów, których budynki nie mają dostępu do kanalizacji komunalnej. W ofertach handlowych znajdziemy kilka rodzajów oczyszczalni ścieków. Powinna być ona dobrana adekwatnie do lokalnych warunków glebowych, rozmiarów działki oraz liczby użytkowników budynku. Oczyszczalnię można kupić w firmie świadczącej kompleksowe usługi, tzn. projektowanie, uzgodnienia formalnoprawne, montaż, konserwacja, albo zajmującej się wyłącznie sprzedażą urządzeń. W drugim przypadku musimy znaleźć wykonawcę. Oczyszczalnia ścieków powinna posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska potwierdzającą jej dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

 

Etapy oczyszczania ścieków

Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków polega na wzbudzeniu wewnątrz instalacji intensywnych, ale naturalnych procesów biologicznych. Rozkładają one ścieki bytowe na proste i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego związki mineralne, które można odprowadzić do rowu, gruntu lub zbiornika wodnego bez obawy o ich skażenie. Niezależnie od rodzaju oczyszczalni, ścieki czyszczone są w dwóch etapach: beztlenowym oraz tlenowym. Podczas pierwszego etapu w jedno- lub wielokomorowym osadniku gnilnym zachodzą procesy biochemiczne wywoływane przez bakterie beztlenowe. W wyniku ich działania część osadu rozkłada się na proste związku rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne sole mineralne. W etapie drugim klarowne ścieki poddawane są dalszemu oczyszczaniu w warunkach tlenowych. Podczas tego procesu następuje rozkład i zneutralizowanie zanieczyszczeń groźnych dla środowiska.

 

Zalety korzystania z przydomowej oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie ścieków są niezwykle wygodne i tanie w eksploatacji. Nie musimy pamiętać o regularnym zamawianiu wozu asenizacyjnego i związanych z tym wydatkach. Ponadto jest niezwykle bezpieczne, ponieważ właściwie dobrana i eksploatowana doskonale oczyszcza wszelkie ścieki, przez co opuszczająca ją ciecz nie zawiera groźnych dla ludzi substancji. Zatem nie ma zagrożenia, że zakazi indywidualne ujęcia wody. Nie należy zapominać również, że to rozwiązanie ekologiczne.