Oczyszczalnia ścieków czy studnia głębinowa?

zielony włazW miejscach, w których nie istnieje sieć wodno-kanalizacyjna właściciele budynków mieszkalnych muszą rozwiązać zarówno problem pozyskiwania wody, jak i zagospodarowywania powstających ścieków. Najlepszym sposobem na zaopatrzenie się w wodę będzie budowa studni głębinowej, co gwarantuje dopasowaną do potrzeb wydajność i zapewnia jej dobrą jakość, ponieważ pobierana z głębszych warstw wodonośnych nie będzie zawierała zanieczyszczeń. Jeśli chodzi o ścieki, to optymalnym rozwiązaniem okaże się zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Przekonajmy się, na jakiej zasadzie będzie ona działać i sprawdźmy, jak daleko od studni musi się znaleźć.

 

W jaki sposób działają przydomowe oczyszczalnia ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków występują w różnych odmianach. Najprostszymi konstrukcjami są szamba ekologiczne, w których ścieki wpływają do tzw. osadnika gnilnego. W nim są poddawane procesowi sedymentacji oraz separacji tłuszczów, filtruje się też większe zanieczyszczenia stałe. Zachodzi tu również etap rozkładu beztlenowego. Kolejnym etapem oczyszczania jest rozkład tlenowy, który przebiega w drenażu rozsączającym. Wstępnie podczyszczone ścieki są wprowadzane do sieci specjalnych rur, z których przesączają się do odpowiednio przygotowanego podłoża, gdzie zachodzi proces rozkładu tlenowego. W oczyszczalni biologicznej przed skierowaniem do drenażu rozsączającego ścieki trafiają do komory ze złożem biologicznym, gdzie właściwie dobrane kultury bakterii rozkładają ich zawartość na prostsze i bezpieczne dla środowiska związki za sprawą ciągłego dostępu tlenu podawanego do zbiornika. W oczyszczalni biologiczno-chemicznej rozkład jest wspomagany preparatami chemicznymi przyspieszającymi proces rozkładu.

 

Jaka musi być odległość oczyszczalni od studni?

W przypadku zdecydowanej większości oczyszczalni ścieków korzysta się z możliwości wprowadzania wody do gruntu za pośrednictwem drenażu rozsączającego. Dla zachowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego odległość między ujęciem wody pitnej a zbiornikiem oczyszczalni powinna wynosić 15 metrów, natomiast drenaż rozsączający nie może się znaleźć bliżej niż 30 metrów od studni.