Lokalizacja oczyszczalni a ukształtowanie terenu

pomiar pod oczyszczalniPrzydomowa oczyszczalnia ścieków to coraz bardziej popularna instalacja, która pojawia się na wielu nowych posesjach. Oczywiście, z jednej strony to bardzo ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, pozwalające przy okazji uzyskać wodę, chociaż nienadającą się do spożycia. Z drugiej jednak strony, dla pewnego odsetka domostw to jedyny sposób na odpowiednie utylizowanie produkowanych przez gospodarstwo ścieków. W końcu nie wszędzie jest podciągnięta kanalizacja. Jak by jednak nie było, przydomowa oczyszczalnia to inwestycja, którą zdecydowanie warto rozważyć. Czy jednak wszędzie da się ją zbudować? Czy ukształtowanie terenu ma wpływ na lokalizację oczyszczalni? W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania!

 

Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Zacznijmy jednak od tego, czym w ogóle jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Dobre zrozumienie tego tematu pozwoli nam bowiem określić na ile i czy w ogóle ukształtowanie terenu ma wpływ na lokalizację tego typu instalacji.

Gdybyśmy chcieli komuś najprościej, jak to tylko możliwe, wytłumaczyć czym taka przydomowa oczyszczalnia jest, moglibyśmy powiedzieć, że jest to po prostu zespół urządzeń służących do neutralizacji wszelakich ścieków wytwarzanych w domu lub małym zgrupowaniu domów. Do tego bardzo często instalacje takie pozwalają nie tylko zutylizować szkodliwe dla nas i naszego środowiska substancje, ale również uzyskać wodę, którą możemy następnie użyć do celów gospodarczych. Oczywiście budowa samej oczyszczalni może mieć różne formy, które uzależnione są od tego, jaki rodzaj oczyszczalni postanowiliśmy na swojej posesji zamontować i użytkować.

 

Rodzaje oczyszczalni

Oczyszczalnie ścieków stosowane na prywatnych posesjach dzielą się w zasadzie na 3 główne rodzaje.

  • Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym.

To najczęściej stosowane oczyszczalnie, które są relatywnie tanie i łatwe w obsłudze. Działają na zasadzie oczyszczania beztlenowego i tlenowego. Najpierw ścieki są wstępnie czyszczone w specjalnym osadniku gnilnym w sposób beztlenowy, a następnie przepływają przez drenaż rozsączający i tam są oczyszczane w sposób tlenowy, biologiczny lub przy użyciu zbudowanego filtra piaskowo-żwirowego.

  • Oczyszczalnie biologiczne.

To oczyszczalnie skuteczne, ale dość drogie w budowie. Zasada ich działania polega na tym, że ścieki wielokrotnie przechodzą przez osad czynny albo złoże biologiczne i są coraz lepiej oczyszczane. Minusem tych oczyszczalni jest potrzeba czyszczenia osadu w celu jego odpowiedniego i skutecznego działania.

  • Oczyszczalnie roślinne.

Te oczyszczalnie, chociaż bardzo skuteczne, wymagają dużej powierzchni i są niestety dość drogie w budowie. Sam proces oczyszczania ścieków odbywa się w złożach glebowo-korzeniowych przez bakterie, które żyją w korzeniach roślin. Złoże składające się z warstw piasku, żwiru i innych elementów, oddziela się folią od macierzystego gruntu.

 

Wpływ ukształtowania terenu na lokalizację oczyszczalni

Wiemy już czym są oczyszczalnie ścieków i jakie ich rodzaje wyróżniamy. Zastanówmy się teraz nad tym, jaki wpływ na ich lokalizację ma ukształtowanie terenu. Oczywiste jest to, że skoro taka instalacja składa się z odpowiednich zbiorników oraz różnego rodzaju rur, to ukształtowanie terenu ma wpływ na samo działanie oczyszczalni. Pierwsza sprawa to fakt, że chcemy, aby oczyszczalnia była jak najdalej od naszego domu. To jednak wymaga odpowiedniego ułożenia rur ściekowych. Jeśli umiejscowimy taką oczyszczalnię na terenie wznoszącym, to już pojawi się problem tego, jak ścieki mają się do niej dostać, ponieważ fizycznie nie popłyną one rurami, gdy te również zaczynają się wznosić, czyli mają spad odwrotny do pożądanego kierunku. Oczywiście są sposoby, aby taki problem rozwiązać, na przykład stosuje się przepompownie ścieków, jednak to już zdecydowanie zwiększa koszt wybudowania całej instalacji. Podobnie, gdy zdecydujemy się na oczyszczalnię drenażową, jednak ukształtowanie terenu jest zmienne, może okazać się, że oczyszczalnia będzie osadzona niżej niż powinien iść drenaż. W takiej sytuacji albo zmienimy lokalizację oczyszczalni albo także będziemy musieli zastosować przepompownię. To tylko dwa przypadki pokazujące, jak ważne jest odpowiednie ulokowanie oczyszczalni biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu. Warto zatem mądrze zaplanować budowę takiej instalacji, aby działała ona jak najskuteczniej, a przy okazji była ekonomiczna.