Jak uzyskać dofinansowanie do budowy szamba?

otwierany włazW każdym budynku mieszkalnym powstaje pewna ilość ścieków, które muszą zostać odpowiednio zagospodarowane. Na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej, można je gromadzić w szczelnych zbiornikach, z których są regularnie odbierane, a następnie przekazywane do oczyszczalni ścieków, co wiąże się z ponoszeniem stosownych opłat. Alternatywą dla takiego rozwiązania jest budowa szamba ekologicznego z dotacją, która pomaga w sfinansowaniu inwestycji. Przekonajmy się, dlaczego będzie to korzystniejsze i sprawdźmy, w jaki sposób można uzyskać dopłatę.

 

Dlaczego warto zainstalować szambo ekologiczne?

Szambo ekologiczne pozwala na oczyszczenie ścieków do takiego poziomu, który umożliwia wprowadzenie ich do wód powierzchniowych, przekazanie bezpośrednio do podłoża lub wykorzystanie do celów gospodarczych, np. podlewania ogródka. Jest to możliwe dzięki rozkładowi znajdujących się w ściekach zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, a także separowaniu z nich tłuszczów i osadów. Funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się ze znacznym ograniczeniem kosztów zagospodarowywania ścieków. W tym przypadku zwykle niezbędne będzie tylko coroczne pozbywanie się stosunkowo niewielkiej ilości osadów stałych za pośrednictwem firmy zajmującej się asenizacją.

 

Na jakich zasadach działa dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Fundusze na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków są rozprowadzane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Pieniądze dystrybuowane są w ramach oddzielnych programów, których szczegóły mogą być różne na terenie poszczególnych województw. Ogólną zasadą jest przyznawanie środków w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych, które nie mogą przekroczyć 12 tysięcy złotych. Dotacja jest przyznawana na budowę oczyszczalni zastępującej istniejące szambo szczelne, a wykorzystane rozwiązanie musi być zgodne z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013. Beneficjent jest też zobowiązany do utrzymywania działającej instalacji przez określony czas. Dokumenty można składać w siedzibach WFOŚiGW podczas prowadzonych naborów wniosków.