Jak prawidłowo eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków?

otwierane szamboWszystkie budynki mieszkalne muszą być podłączone do instalacji, która pozwala na zagospodarowanie powstających w nich nieczystości płynnych. W miejscach, gdzie nie ma kanalizacji, w grę wchodzi budowa szamba szczelnego lub zdecydowanie się na przydomową oczyszczalnię ścieków. W przypadku wyboru szamba konieczne będzie regularne korzystanie z usług firmy asenizacyjnej. Alternatywa w postaci oczyszczalni zwalnia z tego obowiązku, co oznacza mniejszą liczbę niezbędnych czynności i ogranicza bieżące koszty eksploatacji. Prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni wymaga jednak właściwej eksploatacji. Przekonajmy się, jak działają systemy tego rodzaju i sprawdźmy, jak z nich korzystać.

 

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą mieć formę różnych systemów od tzw. szamba ekologicznego, czyli urządzenia składającego się z osadnika gnilnego oraz drenażu rozsączającego, przez oczyszczalnię biologiczną po chemiczno-biologiczną. W przypadku szamba ekologicznego w osadniku gnilnym zachodzi proces sedymentacji osadów oraz separowania tłuszczów, a także rozkład beztlenowy. W specjalnie przygotowanym podłożu otaczającym drenaż odbywają się natomiast procesy rozkładu tlenowego. W oczyszczalni biologicznej proces zachodzi w kilku komorach – pierwsza działa podobnie do osadnika gnilnego, w drugiej następuje rozkład tlenowy za sprawą złoża bakteryjnego, przez które przepływają ścieki. Następnie podczyszczona woda jest przekazywana do ostatniej komory, z której część czysta jest wyprowadzana na zewnątrz np. do drenażu lub wód powierzchniowych, a niedoczyszczona wraca do komory pierwszej. W oczyszczalniach biologiczno-chemicznych korzysta się także z dodatkowej komory, do której wprowadza się środki wspomagające rozkład.

 

Jakie czynności obsługowe są konieczne do użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków?

We wszystkich oczyszczalniach konieczne jest okresowe usuwanie osadu oraz czyszczenie filtra mechanicznego. W zależności od konstrukcji może to następować co kilka do kilkunastu miesięcy. W oczyszczalniach biologicznych trzeba też dbać o napowietrzanie oraz stan złoża bakteryjnego. Niezbędne może być jego odnawianie. W oczyszczalniach biologiczno-chemicznych w grę wchodzi też dozowanie odpowiednich preparatów.