Jak pozbyć się przykrych zapachów z oczyszczalni ścieków?

metalowy włazNa terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia budynku do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, niezbędny staje się wybór innego sposobu zagospodarowywania powstających nieczystości. Wśród opcji znajduje się budowa szamba bezodpływowego, które musi być okresowo opróżniane albo montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Skorzystanie z tej drugiej możliwości będzie się wiązało z nieco większym wydatkiem, jednak pozwala na zmniejszenie bieżących kosztów utrzymania budynku przez wyeliminowanie konieczności odbierania ścieków. Wielu użytkownikom budowa oczyszczalni kojarzy się jednak z nieprzyjemnymi zapachami. Przekonajmy się, jak wygląda to w praktyce.

 

Jak działa oczyszczalnia ścieków?

Najpopularniejsze przydomowe oczyszczalnie ścieków to urządzenia, które składają się z dwóch elementów – zbiornika nazywanego osadnikiem gnilnym oraz drenażu rozsączającego. W zbiorniku zachodzi proces beztlenowego rozkładu ścieków, a także separacji zanieczyszczeń stałych oraz wytrącania się tłuszczu. Wstępnie podczyszczone ścieki przepływają następnie do drenażu rozsączającego, gdzie ma miejsce rozkład z udziałem bakterii tlenowych, a także filtracja przy przechodzeniu wody przez kolejne warstwy gruntu – od otaczającego rury żwiru, aż po drobniejszy piach, a wreszcie znajdujący się niżej grunt rodzimy. Z oczyszczalni tego typu okresowo trzeba jednak usuwać gromadzący się osad, zwykle raz na kilka miesięcy.

 

Czy z oczyszczalni uwalniają się przykre zapachy?

Prawidłowo zaprojektowana, wykonania oraz dobrze działająca oczyszczalnia ścieków nie powoduje zwykle powstawania przykrych zapachów. Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy będzie ona nadmiernie obciążana albo dojdzie do awarii systemu odpowietrzającego drenaż. Sposobem na radzenie sobie z tego rodzaju problemem jest korzystanie z preparatów przyspieszających rozkład ścieków. Dostępne są specjalne środki, które dozuje się wprost do zbiornika albo wkłada do spłuczki toaletowej. W razie problemów z odpowietrzeniem istnieje też możliwość zainstalowania filtra węglowego.