Jak często serwisować oczyszczalnie ścieków?

oczyszczalnia ściekówZagospodarowanie ścieków w przypadku nieruchomości znajdującej się na terenie, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji, wymaga budowy szamba szczelnego albo zdecydowania się na przydomową oczyszczalnię ścieków. Takie rozwiązanie okaże się nie tylko bardziej ekologiczne, ale także tańsze w eksploatacji oraz znacznie wygodniejsze. Choć korzystanie z oczyszczalni nie pociąga za sobą tak wielu obowiązków, jak użytkowanie szamba, to nie można zapominać o jej prawidłowej obsłudze i regularnym wykonywaniu niezbędnych czynności serwisowych. Przekonajmy się, co trzeba robić i sprawdźmy jak często.

 

Jakie elementy oczyszczalni ścieków wymagają uwagi ze strony użytkownika?

Użytkowanie oczyszczalni wiąże się z koniecznością regularnego dbania o kilka elementów. Ważne okaże się czyszczenie filtra mechanicznego, na którym osadzają się większe zanieczyszczenia stałe. Nie można też zapomnieć o usuwaniu osadu zbierającego się na dnie osadnika gnilnego lub pierwszej komory w oczyszczalni biologicznej albo biologiczno-chemicznej. W tych ostatnich należy również mieć na uwadze stan złoża bakteryjnego oraz właściwe funkcjonowanie systemu natleniania. W przypadku oczyszczalni biologiczno-chemicznych niezbędne okaże się również dodawanie aktywatorów bezpośrednio do wody zużywanej w toaletach albo za pośrednictwem dozownika. Istotne jest też zmienianie wkładów w filtrze antyodorowym, jeżeli znajduje się na wyposażeniu.

 

Jaka jest częstotliwość wykonywania czynności serwisowych?

Usuwanie osadu powinno być powtarzane co roku, a czyszczenie filtrów raz na 3 do 6 miesięcy. Jeśli chodzi o dodawanie aktywatorów, to zwykle jest to konieczne raz na tydzień lub dwa, zależnie od używanej substancji. Wskazówek dla konkretnej instalacji należy szukać w jej dokumentacji.