Dobór zbiornika na szambo. Jak oszacować pojemność?

Zbiornik na szamboBudując dom na działce, gdzie nie ma kanalizacji, musisz podłączyć się do bezodpływowego zbiornika nieczystości, zwanego potocznie szambem. Jednym z istotnych parametrów, które trzeba przy tym określić jest teren, na jakim zbiornik ma się znaleźć, oraz pojemność samego zbiornika. Właściwe dopasowanie pojemności szamba wpływa na obniżenie kosztów jego opróżniania, oraz sprawia, że jest ono mniej kłopotliwe.

Zatem – jak można sprawnie i łatwo określić pojemność szamba, dopasowaną do potrzeb naszego domu?

 

Podstawowe parametry przydatne do obliczenia pojemności zbiornika na ścieki

Dopasowanie objętości zbiornika dotyczy zarówno szamb plastikowych, jak i betonowych. Pierwszym założeniem, które musimy przyjąć jest to, że nieczystości mogą być gromadzone w zbiorniku przez okres maksymalnie 14 dni. Jeśli ścieki znajdują się wewnątrz zbiornika dłużej, powoduje to rozpoczęcie procesu fermentacji i wydzielanie metanu. Jest to gaz szkodliwy dla środowiska, ale, co równie istotne, także niestabilny i grożący wybuchem w dużym stężeniu. Opróżnianie szamba częściej niż co 7 dni jest nieopłacalne, zatem za optymalny czas między opróżnieniami uważa się okres 10-cio dniowy.

Pojemność szamba powinna być zatem dopasowana do ilości osób, zamieszkujących daną nieruchomość i ilości ścieków, które te osoby mogą wytworzyć w ciągu założonego czasu. Według oszacowań jedna osoba zużywa dziennie średnio ok. 120 litrów wody – i tę ilość przelicza się na ilość wytworzonych ścieków, zakładając, że ilość ścieków to 90% zużytej wody. Oczywiście można przyjąć rozróżnienie, wynikające z tego, że w gospodarstwach domowych gdzie woda ogrzewana jest w zlokalizowanych w domu kotłowniach czy podgrzewaczach zwykle zużywa się mniej wody (nawet 80 – 100 litró na osobę na dobę) niż tam, gdzie ciepła woda pochodzi ze źródła centralnego, np. z ciepłowni (140 – 160 litrów na osobę na dobę). Przeprowadzając obliczenia warto wziąć pod uwagę styl życia i nawyki mieszkańców i wynikający z nich sposób korzystania z wody. Na przykład obecność małych dzieci w gospodarstwie zwiększa częstotliwość prania i kąpieli, co zwiększa zużycie wody.

 

Wzór na pojemność zbiornika na nieczystości

Aby wyznaczyć potrzebną objętość szamba, trzeba pomnożyć liczbę domowników, założoną produkcję dzienną ścieków oraz częstotliwość opróżniania zbiornika. Wzór będzie wyglądał tak:

V = D x S x T

Gdzie „D” – oznacza ilość osób zamieszkujących nieruchomość, „S” – to ilość ścieków, a „T” – to czas przez jaki zakładamy, że ścieki będą się znajdować w zbiorniku.

 

Jak dobrać szambo w oparciu o otrzymany wynik?

Pojemność szamba nie powinna być dokładną liczbą, która nam wyjdzie z obliczeń. Zresztą, zwykle nie jest to możliwe. Tę liczbę najlepiej jest zaokrąglić wzwyż. Szamba ekologiczne dostępne w naszej firmie mają skok wielkości co ok. 400-700 litrów, ale najlepiej sprawdzić to na stronie i dobrać takie szambo, które jest nieco większe. Jest kilka ważnych rzeczy, o których nie można zapomnieć wybierając szambo. Poziom ścieków w zbiorniku nigdy nie może przewyższyć poziomu, na którym znajduje się wylot rury kanalizacyjnej, gdyż jeśli tak się stanie ścieki zaczną się cofać. Korzystne jest także takie dobranie wielkości zbiornika, by jego pojemność stanowiła wielokrotność objętości, jaką wywozi szambiarka. Dzięki temu nie będziemy opłacać kursu niepełnego wozu asenizacyjnego.