Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków się opłaca?

znak zapytaniaMożliwość odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej jest przywilejem mieszkańców miast i mniejszych miejscowości pod warunkiem, że mają one zwartą budowę. Właściciele posesji w miejscach, gdzie budownictwo jest rozproszone muszą szukać alternatywnego rozwiązania. Idealnym pomysłem dla wszystkich tych, którzy nie mogą korzystać z kanalizacji jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Warto pamiętać, że decydując się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w sąsiedztwie budynku jednorodzinnego musi ona posiadać sprawne systemy wentylacji pionu kanalizacyjnego, ponadto musi znajdować się minimum 2 metry od granic sąsiedniej posesji, drogi lub ciągu pieszego, 1,5 m od rurociągu z gazem i wodą oraz 3 metry od najbliższych krzewów i drzew.

 

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków

Działanie przydomowej oczyszczalni polega na wzbudzeniu wewnątrz instalacji intensywnych, ale naturalnych procesów biologicznych, rozkładających ścieki bytowe na proste i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego związki mineralne, które można odprowadzać do gruntu, rowu melioracyjnego czy rzeki. Tym samym nie narażamy na skażenie wód. Oczyszczanie odbywa się na dwóch etapach: beztlenowym, a następnie tlenowym. Pierwszy etap odbywa się w jedno- lub wielokomorowym osadniku gnilnym, w którym zachodzą procesy biochemiczne, wywołane przez bakterie beztlenowe oraz zjawiska fizyczne. Etap drugi rozpoczyna się po przepłynięciu klarownych ścieków z osadnika gnilnego. Wtedy poddawane są one dalszemu oczyszczaniu w warunkach tlenowych – następuje rozkładanie i neutralizacja zanieczyszczeń groźnych dla środowiska.

 

Wiele zalet jednej oczyszczalni ścieków

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków jest nieco droższy na starcie niż ma się to w przypadku szamba. Jednakże cena rekompensowana jest w kosztach użytkowania. Innymi słowy przy używaniu szamba musimy zapłacić za każdorazowe wynajęcie wozu asenizacyjnego. Tymczasem w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków dodatkowy wkład ogranicza się do zakupu specjalnych bakterii raz na dwa-cztery tygodnie. Ponadto nie należy zapominać o ekologicznych zaletach oczyszczalni – a one opłacają się zarówno nam, jak i przyszłym pokoleniom.